Kategoria: Polityka

Do biura Rady Miejskiej w Radomiu wpłynął wniosek dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o wyrażenie z gody na zwolnienie z pracy Katarzyny Pastuszki – Chrobotowicz, przewodniczącej klubu radnych Bezpartyjni, która jest zatrudniona w radomskiej filii WUP-u na stanowisku dyrektora. Ma to związek z udziałami w jednej z radomskich spółek, która radna odziedziczyła po śmierci ojca. Wniosek, który wpłynął do rady miejskiej negatywnie ocenił przewodniczący Dariusz Wójcik.  

Stowarzyszenie Łączy Nas Radom oraz Radomska Inicjatywa Kobieca chcą, aby w trakcie samorządowej kampanii wyborczej zostały poruszone kwestie związane z równouprawnieniem kobiet i mężczyzn. Taka deklaracja padła podczas czwartkowej konferencji prasowej.

Podczas poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej w Radomiu radni omawiali poprawki do budżetu miasta na 2018 rok. Jedna z nich dotyczyła zabezpieczenia pieniędzy na remont Rogatki. W trakcie dyskusji większość radnych opowiedziała, aby wygospodarowane fundusze przeznaczyć nie na remont zabytkowego budynku, a na rewitalizację jednego z radomskich parków. W związku z tym prezydent Radomia wycofał z porządku obrad punkt dotyczący modernizacji Rogatki.

W poniedziałek posłowie Prawa i Sprawiedliwości zwołali spotkanie z włodarzami gmin z terenu ziemi radomskiej, którym udało się pozyskać wsparcie w ramach programu Otwarte Strefy Aktywności, który został wprowadzony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Komisja rewizyjna Rady Miejskiej w Radomiu negatywnie zaopiniowała projekt uchwały ws. udzielenia prezydentowi Radomia absolutorium za wykonanie budżetu za 2017 rok. Jak podkreśla przewodniczący Dariusz Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości, do tej pory w radzie miejskiej nie doszło do podobnej sytuacji.

W środę posłowie Prawa i Sprawiedliwości, w tym Andrzej Kosztowniak, Anna Kwiecień oraz Dariusz Bąk, a także Dariusz Wójcik, przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu poprosili, aby pracownicy magistratu udostępnili im dokumenty oraz odpowiedzieli na pytania związane z funkcjonowaniem samego urzędu oraz jednostek i spółek miejskich. Jak przekonywał przewodniczący Dariusz Wójcik, kontrola ma związek z brakiem odpowiedzi na interpelacje radnych opozycji.

1 2 3 59