Kategoria: Polityka

Władze Radomia poinformowały, że projekt miasta pod nazwą „Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego” otrzyma dofinansowanie z Unii Europejskiej. Początkowo tzw. “projekt multimodalny” nie znalazł się na liście projektów zakwalifikowanych do wsparcia. Jednak po konsultacjach okazało się, że dofinansowanie jest możliwe.

W czwartek radni podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu debatowali na temat przyszłości Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Radpec”. Spółka w ciągu kilku najbliższych lat musi zrealizować budowę nowych kotłów, w których będzie spalany węgiel oraz tzw. RDF, czyli pozostałość po odpadach.

W trakcie poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej w Radomiu radny Jakub Kowalski z Prawa i Sprawiedliwości przedstawił odpowiedź na interpelację, którą wystosował w pierwszej połowie czerwca. Dotyczyła ona umów, które od grudnia 2014 roku miałyby zawierać miejskie spółki oraz jednostki organizacyjne na badania wizerunkowe, marketingowe oraz usługi z zakresu public relations.

W trakcie poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej w Radomiu radni obradowali nad projektem uchwały, który dotyczył ustalenia wysokości wynagrodzenia prezydenta Radosława Witkowskiego. Cała sprawa ma związek z rozporządzeniem rady ministrów, które obniża pensje samorządowcom. Radni już po raz drugi zajmowali się tą kwestią i po raz drugi nie zgodzili się na obniżkę wynagrodzenia prezydentowi Radomia.

W poniedziałek w trakcie sesji Rady Miejskiej w Radomiu radni nie przychyli do wniosku dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o wyrażenie zgody na zwolnienie z pracy Katarzyny Pastuszki – Chrobotowicz, przewodniczącej klubu radnych Bezpartyjni, która jest zatrudniona w radomskiej filii WUP-u na stanowisku dyrektora. Ma to związek z udziałami w jednej z radomskich spółek, która radna odziedziczyła po śmierci ojca.

1 2 3 4 62