Author Katarzyna Gaczyńska

Katarzyna Gaczyńska

2021 rok jest dla VII Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu rokiem niezwykłym, wyróżniającym szkołę i zobowiązującym jednocześnie do fantastycznych przedsięwzięć, które będą sięgały także poza jej mury.

Zapraszamy do obejrzenia rozmowy z Małgorzatą Potocką – Dyrektorką Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu – nt. warsztatów teatralnych dla nauczycieli, prowadzonych przez dramaturga z Teatru Nowego w Poznaniu – Michała Pabiana.

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z Janem Peszkiem, który zagrał tytułową rolę w adaptacji opowiadania Witolda Gombrowicza “Bankiet u hrabiny Kotłubaj” w reż. M. Piekorz, podczas XIV Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego.

Zapraszamy Państwa na kolejny odcinek programu Spotkania z kulturą. Tym razem z kamerą odwiedziliśmy Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, przestrzeń, w której dorobek kultury światowej spotyka się z indywidualną wrażliwością, stając się inspiracją do odkrywania piękna tkwiącego w różnorodności.

1 2 3 5