Author Jacek Sochaj

Jacek Sochaj

Ma 44 lata, średnie wykształcenie. Pracuje w Wodociągach Miejskich. Jest kibicem Radomiaka i jak sam mówi jest to jego pasja. Mowa o nowym radnym Rady Miejskiej w Radomiu, Marcinie
Robercie Kacy. Mandat otrzymał on po tym, jak Katarzyna Kalinowska została wiceprezydentem Radomia, odpowiedzialnym za gospodarkę w mieście co równało się z rezygnacją z funkcji radnej. Na poniedziałkowej sesji rady miejskiej Marcin Robert Kaca złożył ślubowanie.

W środę do Sądu Okręgowego przy ulicy Piłsudskiego w Radomiu trafiła przesyłka zaadresowana przez Jana Winnickiego. Po otwarciu okazało się, że paczka zawiera biały proszek. Kierownictwo sądu natychmiast powiadomiło odpowiednie służby.

To był nieszczęśliwy wypadek – tak o zdarzeniu ze środy mówi kierownik składowiska odpadów z ul. Witosa. Ok. godziny 9.20 mężczyzna przeszukujący hałdę odpadów wpadł pod koła prawie 60-cio tonowego kompaktora.

Partia Wiosna Roberta Biedronia zapowiada wystosowanie ośmiu tysięcy pism do spółek miejskich, skarbu państwa oraz urzędów gmin w całej Polsce z pytaniami o to ile zarabiają ich pracownicy i czy przy obsadzaniu stanowisk przeprowadzane są konkursy.