Robert Fiszer banner
Radom Pogoda

Jak odwołać darowiznę nieruchomości?

Do darowizny nieruchomości dochodzi stosunkowo często – szczególnie wtedy, kiedy na przykład rodzice lub dziadkowie decydują się na przekazanie nieruchomości młodszym członkom rodziny. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy taka darowizna okazuje się błędem. Sprawdź, jak odwołać darowiznę nieruchomości i dowiedz się, w jakich przypadkach jest to możliwe.

Darowizna nieruchomości – czy można ją cofnąć?

 

Owszem. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, istnieje możliwość cofnięcia darowizny nieruchomości. Należy jednak mieć świadomość, że cofnięcie darowizny jest stosunkowo skomplikowane, a dodatkowo – aby doszło do skutku – spełnione muszą zostać dokładnie określone przesłanki.

 

Zgodnie z zapisami znajdującymi się w art. 898 Kodeksu cywilnego: Darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. Innymi słowy, jeśli osoba obdarowana wykazuje rażąco naganne zachowanie względem osoby obdarowującej, darowizna może zostać cofnięta.

 

Rażąca niewdzięczność oceniana jest tutaj przez pryzmat ogólnych zasad moralnych i  prawnych. Co prawda przepisy nie wyjaśniają tego terminu, jednak można odwołać się tutaj do art. 899 Kodeksu cywilnego, gdzie w paragrafie 2 zawarta jest następująca informacja:

 

Spadkobiercy darczyńcy mogą odwołać darowiznę z powodu niewdzięczności tylko wtedy, gdy darczyńca w chwili śmierci był uprawniony do odwołania albo gdy obdarowany umyślnie pozbawił darczyńcę życia lub umyślnie wywołał rozstrój zdrowia, którego skutkiem była śmierć darczyńcy.

 

Można zatem wnioskować, że rażącą niewdzięcznością jest między innymi działanie, mające negatywny wpływ na zdrowie obdarowywanego. Oczywiście każda tego typu sytuacja rozpatrywana jest indywidualnie. Więcej na temat prawa nieruchomości przeczytasz tutaj: https://jakubowskazawada.com/prawo-nieruchomosci/

Jak odwołać darowiznę nieruchomości?

 

No właśnie – jak odwołać darowiznę nieruchomości w sytuacji, gdy obdarowywany okazuje rażącą niewdzięczność? Ważna informacja jest taka, że darczyńca może odwołać zarówno darowiznę niewykonaną, jak i wykonaną. Darczyńca powinien złożyć specjalne oświadczenie na piśmie, w którym informuje obdarowanego o tym, że darowizna ma zostać cofnięta. Należy zawrzeć w piśmie informacje, że darowizna zostanie cofnięta z uwagi na rażącą niewdzięczność, a także wskazać poszczególne zachowania obdarowywanego, które doprowadziły do podjęcia takiej decyzji przez darczyńcę. Dodatkowo pismo powinno zawierać wezwanie obdarowanego do złożenia oświadczenia o zwrotnym przeniesieniu własności nieruchomości oraz do wskazania daty i miejsca (czyli adresu kancelarii notarialnej) wykonania czynności, czyli odwołania darowizny nieruchomości.

 

Aby darowizna została cofnięta, niezbędne jest podpisanie aktu notarialnego, który będzie umową o powrotne przeniesienie prawa własności nieruchomości.

Co robić, jeśli obdarowany nie zgadza się na cofnięcie darowizny?

 

W takim przypadku darczyńca ma tylko jedno wyjście. Darczyńca może złożyć do sądu specjalny pozew o nakazanie złożenia oświadczenia woli. Należy jednak brać pod uwagę, że postępowanie sądowe może być czasochłonne, a sąd może potrzebować nawet kilku rozpraw, aby orzec, w jaki sposób ma zostać rozwiązany spór. Nie jest to jednak regułą – równie dobrze może okazać się, że sytuacja będzie dla sądu wystarczająco jasna, aby decyzja zapadła już po pierwszej rozprawie.

Kiedy darowizna nie może zostać odwołana?

 

Zgodnie z prawem, odwołanie darowizny nie można nastąpić w sytuacji, gdy minął rok od dnia, w którym darczyńca dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego (zgodnie z 899 § 3kc). Dodatkowo darowizna nie może zostać cofnięta w sytuacji, gdy darczyńca przebaczył obdarowanemu wszystkie czyny i zachowania, świadczące o rażącej niewdzięczności.

Jak odwołać darowiznę nieruchomości – podsumowanie

 

Wiesz już, jak odwołać darowiznę nieruchomości. Wystarczy złożenie odpowiedniego pisma – a jeśli okaże się ono nieskuteczne, należy wejść na drogę sądową. Oczywiście odwołanie darowizny nieruchomości może budzić wiele emocji, zarówno po stronie darczyńcy, jak i obdarowanego. Istotne jest jednak to, że jeśli obdarowany wykazuje rażącą niewdzięczność, darczyńca chroniony jest przez przepisy, dzięki którym może odzyskać swoją nieruchomość.

 

Tekst inspirowany: https://jakubowskazawada.com/

Podziel się z innymi

O autorze

Avatar

Tytuł REKLAMA

REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA

Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszech serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close