Kategoria: Biznes i gospodarka

Na ulicy Małcużyńskiego i Kierzkowskiej trwają zaawansowane roboty drogowe, które rozpoczęły się w zeszłym roku. Ulica Małcużyńskiego jest jedyną drogą powiatową w granicach Radomia, która miała dotychczas nawierzchnię gruntową. Roboty na tej ulicy rozpoczęły się od zachodniej strony.

W Radomiu został ogłoszony przetarg na drugi Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Głównym powodem, powstania nowego punktu ma być zwiększenie komfortu mieszkańców Radomia, zamieszkałych w południowych dzielnicach miasta. Dodatkowo w punkcie nieodpłatnie będą przyjmowane m.in. odpady wielkogabarytowe, np. meble, sprzęt RTV i AGD, zużyte opony, odpady budowlane i inne.
– Dzisiaj mamy jeden PSZOK, który mieści się w siedzibie Radkomu, dlatego mieszkańcy, którzy są w drugiej części Radomia mają bardzo daleką odległość, żeby do niego dotrzeć-  wyjaśnił Jerzy Zawodnik, wiceprezydent Radomia.
W Radomiu został ogłoszony przetarg na drugi Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Głównym powodem, powstania nowego punktu ma być zwiększenie komfortu mieszkańców Radomia, zamieszkałych w południowych dzielnicach miasta. Dodatkowo w punkcie nieodpłatnie będą przyjmowane m.in. odpady wielkogabarytowe, np. meble, sprzęt RTV i AGD, zużyte opony, odpady budowlane i inne.
– Dzisiaj mamy jeden PSZOK, który mieści się w siedzibie Radkomu, dlatego mieszkańcy, którzy są w drugiej części Radomia mają bardzo daleką odległość, żeby do niego dotrzeć – powiedział Jerzy Zawodnik, wiceprezydent Radomia.
Punkt będzie znajdował się przy ul Wjazdowej 4, gdzie również ma powstać rampa, która ułatwi segregację poszczególnych odpadów komunalnych. W planach jest też utworzenie ścieżki edukacyjnej.
– Będziemy prowadzić zajęcia dla małych radomian, żeby później edukowali swoich rodziców, że odpady trzeba zbierać selektywnie, ponieważ wiele z nich możemy potem przetwarzać – oznajmił Jerzy Zawodnik, wiceprezydent Radomia.
Projekt będzie współfinansowany z funduszy unijnych. Radom ma na ten cel przyznane ponad 2 miliony złotych.
– Pozyskaliśmy pieniądze na to z programu operacyjnego infrastruktura i środowisko. Mam nadzieję, że szybko tę inwestycję zrealizujemy- dodał Jerzy Zawodnik, wiceprezydent Radomia.
Koszt przewidywalny budowy wyniesie około 3 mln, złotych. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ma zostać oddany do użytku pod koniec lipca 2020 roku.
 

Tak wygląda nowa placówka stomatologiczna w Zwoleniu, która powstała w ramach realizacji projektu „Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r.” finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia. To Starostwo Powiatowe w Zwoleniu wraz z z Corten Medic wspólnie zrealizowali ten projekt, który zaowocował otwarciem Poradni Stomatologicznej.

Wracamy do sprawy przebudowy lotniska w Radomiu. Nadal trwa spór pomiędzy przedsiębiorstwem Państwowe Porty Lotnicze i syndykiem a operatorem kawiarni i sklepu, który najpierw mimo rozwiązania umowy najmu powierzchni na terenie lotniska, a potem decyzji sądu o uchyleniu zaskarżenia takiej decyzji jako jedyny nie chce zabrać z terminala zalegającego wyposażenia sklepu i kawiarni. Na lotnisku próżno szukać pracowników skonfliktowanej z syndykiem firmy.

W ramach programu multimodalnego Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu, ogłosił kolejny przetarg na zakup infrastruktury związanej z komunikacją miejską.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radomiu, Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu po raz kolejny organizują projekt społeczny, a mowa tu o „Niebieskim Tygodniu”. Ma on na celu uświadamianie każdej grupie, że osoby, które padły ofiarą przemocy domowej nie mogą pozostać bez wsparcia. To również akcja, która ma ograniczyć zjawiska i zachowania budzące powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia – tak m.in. o projekcie mówił Włodzimierz Wolski, dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu.

22 marca to Światowy Dzień Wody, który został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 22 grudnia 1992 roku w Rio de Janeiro. Tegoroczne hasło Światowego Dnia Wody to „Woda dla wszystkich”. Celem święta jest uświadomienie społeczeństwu, jak ważną rolę odgrywa woda i jak wielkim zagrożeniem może być spadek jej zasobów.

1 2 3 4 72