Dotacje unijne

Radom, 18.12.2018r

Niniejszym informujemy o rozpoczęciu postępowania wyboru Wykonawcy projektu „Zakup usługi badawczo- rozwojowej w spółce CBJB” firmy CBJB Sp. z o.o. nr  RPMA.01.02.00-14-a995/18

Wybór nastąpi zgodnie z zasadą konkurencyjności. Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – Osi priorytetowej I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”, 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw.

Zapytanie ofertowe Zebrra DOCX
Link do oferty: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13624
————————————————-
Radom dnia 20.11.2017
Niniejszym informujemy o zakończonej procedurze wyboru wykonawcy IOB. Wykonawcą został Instytut Doradztwa z siedzibą w Krakowie”
 

————————————————-

Radom, 31.10.2017r

CBJB Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert na usługę doradztwa profesjonalnego w projekcie nr
RPMA.03.01.02-14-8369/17pn. „Opracowanie strategii rozwoju Zebrra.TV. w oparciu o
innowacyjne technologie” realizowanym w ramach Działania „3.1 Poprawa rozwoju MŚP na
Mazowszu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Zapraszamy do przystąpienia do konkursu ofert.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe Zebrra PDF
Zapytanie ofertowe Zebrra DOCX