Kategoria: Służby

Jak możemy przeczytać w Ustawie o ochronie zwierząt, przez znęcanie się nad zwierzętami rozumie się utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymywanie ich w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa. Właśnie z taką sytuacją od okołu 2 lat mierzą się mieszkańcy radomskiego Halinowa.

Po trzech miesiącach działania w ramach akcji Odporna Wiosna żołnierze 622. Kompanii lekkiej piechoty 62. Batalionu w Radomiu powrócili do realizacji zajęć programowych w ramach szkoleń rotacyjnych.

1 2 3 4