Kategoria: Edukacja

Aktywizacja przez inicjatywę, łączenie pokoleń, wymiana doświadczeń – to cel projektu społecznego. Inicjatorem koncepcji byli uczniowie VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Jak poinformowali nas organizatorzy, spotkania w Centrum Aktywności Seniora mają różnorodną tematykę i są organizowane cyklicznie.

“Las Świat Roślin i Zwierząt ” – to tytuł konferencji, której organizatorem była Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu wraz z Ligą Ochrony Przyrody w Radomiu. Ostatnie spotkanie było również z wiązane z podsumowaniem 32 edycji regionalnego konkursu ogólnopolskiego „Mój Las.”

Uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu wygrali konkurs pt.: „Pamięć”, który został zorganizowany przez Instytut Muzyki i Tańca oraz Centrum Edukacji Artystycznej. Konkurs polegał na stworzeniu krótkiej biografii oraz na znalezieniu i zadbaniu o grób zapomnianego kompozytora, polskiego tancerza czy choreografa w rodzimej miejscowości.

Było ślubowanie, prawdziwy wykład inauguracyjny, aula i rektor. A wszystko to za sprawą Uroczystej Inauguracji, pierwszej edycji zajęć w ramach projektu „Uniwersytet dzieciom”, która odbyła się w sobotę, 9 marca, w Auli Głównej Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Wybrani przedstawiciele z poszczególnych grup wiekowych symbolicznie zostali przyjęci w poczet studentów Uczelni oraz odebrali pierwszy w swoim życiu indeks.

Tradycyjnie, jak co roku, Strefa G2 stała się prawdziwym źródłem wiedzy, a to za sprawą XVI Ogólnopolskich Targów Szkół Wyższych. Celem wydarzenia była przede wszystkim prezentacja ofert edukacyjnych publicznych i prywatnych polskich szkół oraz placówek dydaktycznych na rożnych poziomach nauczania.

1 2 3 44