Kategoria: Edukacja

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radomiu, Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu po raz kolejny organizują projekt społeczny, a mowa tu o „Niebieskim Tygodniu”. Ma on na celu uświadamianie każdej grupie, że osoby, które padły ofiarą przemocy domowej nie mogą pozostać bez wsparcia. To również akcja, która ma ograniczyć zjawiska i zachowania budzące powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia – tak m.in. o projekcie mówił Włodzimierz Wolski, dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu.

Społeczność z Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu nadejście wiosny obchodziła w wyjątkowy sposób. A to zaprawą „Wiosennego Koncertu Charytatywnego” zorganizowanego na hali MOSIR. Podczas koncertu zbierano pieniądze na leczenie jednego z uczniów placówki, który zmaga się z chorobą nowotworową.

Co kryją przedmiotowe pracownie, jak wygląda sala gimnastyczna czy też księgozbiór w bibliotece – m.in. tego można było dowiedzieć się podczas dni otwartych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 w Radomiu. To możliwość zaprezentowania placówki szkolnej dla kandydatów i ich rodziców, tak o dniach otwartych mówiła Ewa Izydorska, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 w Radomiu.

Aktywizacja przez inicjatywę, łączenie pokoleń, wymiana doświadczeń – to cel projektu społecznego. Inicjatorem koncepcji byli uczniowie VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Jak poinformowali nas organizatorzy, spotkania w Centrum Aktywności Seniora mają różnorodną tematykę i są organizowane cyklicznie.

“Las Świat Roślin i Zwierząt ” – to tytuł konferencji, której organizatorem była Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu wraz z Ligą Ochrony Przyrody w Radomiu. Ostatnie spotkanie było również z wiązane z podsumowaniem 32 edycji regionalnego konkursu ogólnopolskiego „Mój Las.”

Uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu wygrali konkurs pt.: „Pamięć”, który został zorganizowany przez Instytut Muzyki i Tańca oraz Centrum Edukacji Artystycznej. Konkurs polegał na stworzeniu krótkiej biografii oraz na znalezieniu i zadbaniu o grób zapomnianego kompozytora, polskiego tancerza czy choreografa w rodzimej miejscowości.

1 2 3 4 45