Kategoria: Edukacja

2017.03.28_ZDZ_Terrorysty

Były strzały z broni maszynowej, wybuch granatu, a na koniec ewakuacja uczniów i nauczycieli. W siedzibie Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Radomiu zorganizowano ćwiczenia antyterrorystyczne. Pokazy miały wyjaśnić uczniom, w jaki sposób reagować w momencie zagrożenia oraz sprawdzić gotowość do działania mazowieckich policjantów.

2017.03.14_targi_szkol2

Za niecałe dwa miesiące maturzyści przystąpią do egzaminu dojrzałości. Po maturze staną przed trudnym wyborem – wyborem swojej ścieżki kariery. Aby pomóc maturzystom w wyborze przyszłej szkoły lub uczelni Szkolny Ośrodek Kariery działający w Zespole Szkół Technicznych w Radomiu zorganizował XIV Ogólnopolskie Targi Szkół Wyższych.

2017.03.13 Lukasik doktorem HC

Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu Transportu Kolejowego. 6 marca Prof. Zbigniew Łukasik odebrał ten tytuł od prof. Borisa Lowina, wieloletniego rektora moskiewskiej uczelni.

2017.03.02_uth

Studenci kierunku „Samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym” mogą już odbywać praktyki w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu. Dzięki porozumieniu pomiędzy Uniwersytetem Technologiczno – Humanistycznym a mazowiecką policją studenci będą zebrać bezcenne doświadczenie, a także przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na drogach Radomia i powiatu.

2017.03.01_WYKLECI

W środę w Radomiu, podobnie jak innych miastach w Polsce, odbyły się uroczystości związane z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W obchodach wzięli udział parlamentarzyści, władze miasta, przedstawiciele służb mundurowych, kombatanci oraz młodzież z radomskich szkół.

1 2 3 22