Author Joanna Zając

Joanna Zając

Moja „ PIĄTKA „ nie ma nic wspólnego z propozycjami serwowanymi naszemu społeczeństwu przez obecnie rządzących, nie odwołuje i nie wzoruje się również na propozycjach zgłaszanych przez inne partie w trakcie trwającej kampanii.  Jest ona wskazaniem z pośród elementów programu Lewicy „ ŁĄCZY NAS PRZYSZŁOŚĆ „ spraw moim zdaniem pierwszoplanowych. Spraw poruszanych przez moich rozmówców w trakcie odbytych spotkań przedwyborczych. Kolejność ich prezentacji nie wynika z ich ważności. Wszystkie powinny być pierwsze, bo są na równi ważne szczególnie dla społeczności naszego okręgu a w tym dla mieszkańców powiatu grójeckiego.